دفترچه المپیاد و پژوهش

دفترچه مهارتی و فرهنگ و هنر

تغییرات انتخاب رشته

برای ثبت تغییرات انتخاب رشته لطفا با مسئول پایه مربوطه در مدرسه تماس حاصل فرمایید و
از تکمیل مجدد فرم انتخاب رشته اکیدا خودداری نمایید.

انتخاب رشته دوره اول متوسطه

 • کارگاه فرهنگ و هنر

 • کارگاه مهارت

 • انتخاب رشته پژوهش

 • انتخاب رشته المپیاد

انتخاب رشته مقطع ابتدایی

 • کارگاه فرهنگ و هنر

 • کارگاه مهارت

 • انتخاب رشته پژوهش

 • انتخاب رشته المپیاد

توضیحات:

 • برنامه کلاسها پنجشنبه ها در 4 زنگ برگزار می شود 
 • زنگ 1و2 برای مهارت و فرهنگ و هنر
 • زنگ 3و4 برای پژوهش و المپیاد

شایان ذکر است بر اساس این برنامه ریزی هر دانش آموز می تواند یک رشته از مهارت ،فرهنگ و هنر انتخاب کند و یک رشته از المپیاد و پژوهش